วิธีที่ 1. แจ้งชำระเงินผ่าน Line

 ขั้นตอนการแจ้งชำระเงินผ่าน Line


วิธีที่ 2. ชำระเงินผ่านตู้ ATM

 ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM


วิธีที่ 3. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

 วิธีการแจ้งชำระเงิน

  1. ป้อนอีเมลล์ของท่าน และหมายเลขใบสั่งซื้อ
  2. ป้อนยอดเงิน เลือกธนาคารที่โอน ธนาคารต้นทาง สาขา(ถ้ามี)
หากไม่สามารถแจ้งได้สามารถติดต่อได้ที่ sales@goodwarranty.co.th

 รายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน


eg. IN14090000101

ชื่อบัญชี ญาณภา อินทร์แก้ว เลขที่บัญชี 235-0-37812-7

ชื่อบัญชี ญาณภา อินทร์แก้ว เลขที่บัญชี 046-2-39010-6

ชื่อบัญชี ญาณภา อินทร์แก้ว เลขที่บัญชี 166-2-31701-3

ชื่อบัญชี น.ส.ญาณภา อินทร์แก้ว เลขที่บัญชี 704-2-18875-6
ไฟล์นามสกุล .jpg, .jpeg, .gif, .png
Live Chat Online