Good Affiliate
ข้อมูลสมาชิก Good Affiliate เข้าสู่ระบบที่นี่

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

Greetings from Goodwarranty


สวัสดีครับสมาชิก Good Affiliate

ขอขอบพระคุณที่มีความสนใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Goodwarranty Affiliate Program Thailand หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบสมัครแล้ว ทางเราจะตอบรับท่านเข้าร่วมโปรแกรมภายใน 48 ชั่วโมง กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนที่สุด

สรุปกฏข้อบังคับของ Goodwarranty Affiliate Program

 1. ลงโฆษณาบน Adsense, Adwords, Facebook PPC และลิ้งค์มาลงที่เว็บไซต์ Goodwarranty โดยใช้ Affiliate URL
 2. ใช้คำหลัก “Goodwarranty” หรือ “กู้ดวารันตี” ในชื่อ Domain
 3. ใช้ Script หรือ Robot เข้ามาเก็บข้อมูลบนหน้าเว็บ Goodwarranty
 4. โฆษณาโดยใช้ Pop-up
 5. สั่งซื้อสินค้าผ่านลิ้งค์ Affiliate ของตัวเอง หรือ ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน และ ญาติพี่น้องกระทำการดังกล่าว


ข้อมูลที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. กรุณาแจ้งชื่อบริษัทหรือ Domain เว็บไซต์ที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วม affiliate program
 2. กรุณาฝากเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อไว้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อในกรณีพิเศษ
 3. กรุณาระบุเลข ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และ สาขาของธนาคารของท่านเพื่อใช้ประกอบการรับค่าคอมมิชชั่นจากกู้ดวารันตีครับ

การคำนวนค่าคอมมิชชั่น

 • คอมมิชชั่น 5% สำหรับการขายสินค้าและชำระค่าสินค้า
 • ได้แต้มจากผู้เยื่อมชมหรือผู้สนใจ
 • ได้แต้มจากการแนะนำผู้สมัครสมาชิก

 • หลังจากที่ท่านได้ส่งคำสั่งซื้อเข้ามาแล้ว ทาง บริษัทกู้ดวารันตี เทคโนโลยี จำกัด จะรอ 30 วันก่อนทำการตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ
 • ทางเราจะทำการ Confirm ยอดคอมมิชชั่นที่พึงจ่ายให้ทันที โดยหักค่าคอมมิชชั่นจากคำสั่งซื้อที่ลูกค้าขอยกเลิกในภายหลัง ไม่ชำระเงิน หรือ ขอคืนเงิน
 • ทางเราทำจ่ายเข้าบัญชีของท่านโดยการโอนเงินภายใน 30 วันหลังจากที่ได้สรุปยอดกันแล้ว
 • มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 2%-3% ตามกฏหมาย พรบ ภาษีโฆษณา ของราชอณาจักรไทย

การจ่ายเงิน

 • หลังจากที่ท่านได้ส่งคำสั่งซื้อเข้ามาแล้ว ทาง บริษัทกู้ดวารันตี เทคโนโลยี จำกัด จะรอ 30 วันก่อนทำการตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ
 • ทางเราจะทำการ Confirm ยอดคอมมิชชั่นที่พึงจ่ายให้ทันที โดยหักค่าคอมมิชชั่นจากคำสั่งซื้อที่ลูกค้าขอยกเลิกในภายหลัง ไม่ชำระเงิน หรือ ขอคืนเงิน
 • ทางเราทำจ่ายเข้าบัญชีของท่านโดยการโอนเงินภายใน 30 วันหลังจากที่ได้สรุปยอดกันแล้ว
 • มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 2%-3% ตามกฏหมาย พรบ ภาษีโฆษณา ของราชอณาจักรไทย

 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในเร็ววัน

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ sales@goodwarranty.co.th

Goodwarranty Affiliate Program